chēng,dēng
百题词典 汉字 字详解
拼音
chēng,dēng
部首
笔画数
14
字解释
●僜chēngㄔㄥˉ
◎酒醉走不稳跌跌撞撞。
●僜dēngㄉㄥˉ
1.古通「登」。
2.中国西藏少数民族之一。
◎僜Dēng
〈名〉
中国少数民族之一[Dengnationality]。居住在西藏察隅一带
同音字
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
chēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
dēng
xiá
jiā
shí
jiè
qié
liǎng
nuó
jiǎ