suō,shā
百题词典 汉字 字详解
拼音
suō,shā
部首
笔画数
11
字解释
●挲suōㄙㄨㄛˉ
◎〔摩(mó)〕抚摸。
●挲saㄙㄚ
◎〔摩(mā)〕用手轻轻按着一下一下地移动。
●挲shāㄕㄚ
◎〔挓〕张开,如「他着手」。
◎挲
(1)挱shā
(2)「挓挲」(zhāshā):手、头发、树枝等张开
(3)另见suō
◎挲
挱suō
〈动〉
(1)抚摩[stroke]
挱,手梛挱也。--《玉篇》
共饭不泽手。--《礼记•曲礼上》。注:「泽,梛莎也。」雷浚曰:「梛莎即搓挪。」
(2)如:摩挲(以手抚摸)
(3)另见shā
同音字
suō
suō
suō
suō
suō
suō
suō
suō
shā
shā
shā
shā
shā
shā
shā
shā
shǒu
zhǎng
quán
qiān
zhì
qíng
zhì
chéng