hān
百题词典 汉字 字详解
拼音
hān
部首
笔画数
11
字解释
●蚶hānㄏㄢˉ
◎〔子〕软体动物,介壳厚而坚实,生活在浅海泥沙中。肉可食,味鲜美。亦称「魁蛤」;俗称「瓦垄子」、「瓦楞子」。
◎蚶hān
〈名〉
(1)动物名。俗叫瓦垄子或瓦楞子,又叫魁蛤[bloodclam;arkshell],蚶属的软体动物,介壳厚,稍呈心脏形,自壳顶出隆起的放射纵线四十多条,像瓦垄。生活在浅海泥沙中,肉味鲜美。通称「蚶子」
[何胤]疑食蚶蛎。--《南齐书•周颗传》
(2)又如:蚶菜(赤贝的一种);蚶酱(蚶肉制成的酱)
同音字
hān
hān
hān
hān
hān
hān
hān
hān
hān
hān
háo
tiáo
bàng
xiè
ruì
shí
zhí
hān
tíng
zǎo