fān
百题词典 汉字 字详解
拼音
fān
部首
笔画数
18
字解释
●旛fānㄈㄢˉ
◎同「幡」。
◎旛fān
〈名〉
同「幡」。长幅下垂的旗[pennant;long,narrowflag]
千寻铁锁沉江底,一片降旛出石头。--唐•刘禹锡《西塞山怀古》
同音字
fān
fān
fān
fān
fān
fān
fān
fān
fān
fān
zhì
páng
xuán
piāo
zhào
fān
suì