táo
百题词典 汉字 字详解
拼音
táo
部首
笔画数
9
字解释
●咷táoㄊㄠˊ
◎同「啕」。
◎咷táo
〈名〉
(1)(形声。从口,兆声。本义:小儿啼哭不停)
(2)同本义[weepcontinuously]
咷,楚谓儿泣不止曰嗷咷。--《说文》
(3)放声痛哭[cry]
入门闻号咷,幼子饿已卒!--杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》
(4)又如:咷笑(先号咷而后笑。后指悲欢);咷咷(哭号)
同音字
táo
táo
táo
táo
táo
táo
táo
táo
táo
táo
zuǐ
fǒu
āi
dīng
táo
hǒu
nuò
náo