chóu,dāo
百题词典 汉字 字详解
拼音
chóu,dāo
部首
笔画数
13
字解释
●裯chóuㄔㄡˊ
◎被单,一说为床帐:「抱衾与」。
●裯dāoㄉㄠˉ
◎短衣。
◎裯chóu
〈名〉
(1)短衣[jacket;underwear]
裯,衣袂袛裯也。--《说文》
汗襦自关而西或谓之袛裯。--《方言》四
被荷裯晏晏兮。--《楚辞•九辩》
惟有布衾敝袛裯。--《后汉书•羊续传》
(2)单被。泛指衾被[thinquilt]。如:裯衽(被褥)
(3)床帐[bed-curtain]
肃肃宵征,抱衾与裯。--《诗•召南•小星》
同音字
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
chóu
dāo
dāo
dāo
dāo
dāo
dāo
dāo
dāo
zhǐ
zuò
ǎo
zhǔ
zhuàn
tǎn
chéng
kūn
chóu