nán
百题词典 汉字 字详解
拼音
nán
部首
笔画数
13
字解释
●楠nánㄋㄢˊ
◎〔木〕常绿大乔木,木材坚固,是贵重的建筑材料,又可做船只、器物等。简称「楠」,如「叶油」。
◎楠
枏、柟nán
〈名〉
(形声。从木,南声。本义:楠木)同本义[nanmu(PhoebeZhennan)]。樟科,常绿乔木。木材纹理细密,质地坚硬,富有香味,是建筑和制器具的贵重木材
时珍曰:南方之木,故字从南。--《本草纲目》
文梓楩楠。--《墨子•公输》
江南出楠梓。--《史记•货殖列传》
同音字
nán
nán
nán
nán
nán
nán
nán
nán
nán
nán
nóng
yòu
nán
mǒu
bǎi
cǎi
āo