sǎng
百题词典 汉字 字详解
拼音
sǎng
部首
笔画数
13
字解释
●嗓sǎngㄙㄤˇ
1.喉咙:子。
2.发音器官的声带及发出的声音:音。哑
◎嗓sǎng
〈名〉
(1)喉咙[throat]。如:嗓眼,嗓子眼(喉咙口);嗓癀,嗓黄(患于喉咙的炭疽病)
(2)嗓音[voice]。如:哑嗓;吊嗓儿
词性变化
◎嗓sǎng
〈动〉
(1)爱打击、揭发别人的短处或隐私[exposesecret]。如:嗓磕(讥笑,取笑)
(2)〈方〉∶吞塞[swallow]
播开门闩钻进来,抹抹索索找饭嗓。--清•蒲松龄《聊斋俚曲集》
同音字
sǎng
sǎng
sǎng
sǎng
sǎng
sǎng
sǎng
táng
āi
dàn
ā
jiáo
míng
shàn
ǎi