héng,háng
百题词典 汉字 字详解
拼音
héng,háng
部首
笔画数
10
字解释
●桁héngㄏㄥˊ
◎檩:条。架。
●桁hángㄏㄤˊ
1.古代的一种刑具。
2.衣架:「还视上无悬衣」。
◎桁háng
〈名〉
(1)古代用于加在囚犯颈部的一种木刑具[abigwoodencollar]。如:桁杨刀锯(各种刑具)
(2)浮桥[pontoonbridge]。如:桁渡(渡桥)
(3)另见héng
◎桁héng
〈名〉
(1)梁上或门框、窗框等上的横木[purlin]
屋桁,屋横木也。--《玉篇》
桁梧复叠。--《文选•曹植•洛神赋》。注:「桁,梁上所施也。」
(2)又如:桁架
(3)葬具。长而矮的木几,用来摆设陪葬的明器,埋入圹内[table]
皆木桁,久之。--《礼仪》
(4)另见háng
同音字
héng
héng
héng
héng
héng
héng
héng
héng
héng
héng
háng
háng
háng
háng
háng
háng
háng
háng
nóng
nán
yòu
mǒu
bǎi
cǎi
cōng
huán