shēng,xīng
百题词典 汉字 字详解
拼音
shēng,xīng
部首
笔画数
8
字解释
●狌shēngㄕㄥˉ
◎古同「鼪」,黄鼠狼:「骐骥骅骝,一日而驰千里,捕鼠不如狸。」
●狌xīngㄒㄧㄥˉ
◎古同「猩」,猩猩:「今夫,形笑,亦二足而毛也。」
◎狌shēng
〈名〉
(1)同「鼪」。俗称黄鼠狼[yellowweasel;Japanesemink]
狌,鼠属,或从鼠。--《集韵》
(2)另见xīng
其它字义
◎狌xīng
(1)同「猩」
(2)另见shēng
同音字
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
shēng
xīng
xīng
xīng
xīng
xīng
xīng
xīng
xīng
xīng
shī
sūn
láng
shēng
guǎng
zhēng
zhào
máng
níng